Om Løkken Idrætscenter

 

Personerne bag det hele

Løkken Idrætscenter har tilknyttet godt 20 medarbejdere - faste og fre-lance - der alle stræber efter at yde et højt serviceniveau. Organisatorisk er centeret opdelt i ´fem ansvarsområder: 

  • Administration, økonomi og personaleledelse
  • Sportshal
  • Svømmehal
  • Køkken og rengøring
  • Målet er at skabe "nærhed" i alle aktiviteter og at give de ansatte ansvar for deres egne arbejdsområder.

Ledelsesteamet består af:

Direktør: Karsten Vang
Ansvar - sportshal mv: Bjarne Nielsen
Ansvar - svømmehal & motionscenter: Michael Ørnbøl

Ansvar - køkken & vagtplanlægning Marianne Bidstrup

Ansvar - Hostel Michael Ørnbøl & Karsten Vang

 

Bestyrelse for centret

Løkken Idrætscenters bestyrelse er valgt af centerets repræsentantskab, der er institutionens øverste myndighed. Repræsentantskabet mødes en gang årligt. Der holdes 5-6 bestyrelsesmøder årligt.

 

Bestyrelse:

Formand: Hans Jørgen Christiansen - Birkevej 9, 9480 Løkken
Stefan Karlborg - Lindevej 7 9480 Løkken
Berit Bøjstrup - Løkkenvej 54, 9490 Pandrup
Carsten Dyrby - Harald Fischersvej 19, 9480 Løkken
Kim Bach - Løkkensvej 934, 9480 Løkken

Jørn Bæk Kodahlsvej 1, 9480 Løkken
Christian Fuglsang - Brændingen 40A 9480 Løkken